آدم انتخاب کنید نه اسب و الاغ

خاطره ای شنیدنی از شهید...

ادامه مطلب ...