مقاومت

زماني كه شمشير مالك اشتر به خيمه معاويه نزديك شد اطراف خيمه امام علي (ع) شلوغ شد دقيقا الان صداي شمشيرهاي مدافعان حرم و سپاه و حزب الله نزديك مرزهاي اسراييل به گوش ميرسد و دقيقا الان است كه اطراف خيمه امام علي بايد شلوغ...

ادامه مطلب ...