هم نشینی آیات و تصاویر

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
در اموالشان بر فقیر سائل و محروم حقّی منظور می‌داشتند
بندگان خوب خدا علاوه بر واجبات بر خود لازم می دانند که در راه خدا از اموال خویش به سائلان و محرومان انفاق کنند.

سوره ذاریات، آیه ۱۹