یمن، سرزمین بزرگ‌مردان کوچک…
به مناسبت روز جهانی کودک