توهین جدید وزیر امور خارجه آمریکا به مردم ایران

آقای روحانی! وقتی خواسته یا ناخواسته به دشمن گرای تحریم می‌دهید، معلوم است که دشمن تا کجا جلو می‌آید.