عجایب دنیا اینجاست‼️

هر جا پیشرفتی در کشور بوده حتما یک انقلابی در آنجا زحمت کشیده است

انقلابی یعنی کسی که برای اسلام و انقلاب دارد از جان و مال و آبرویش مایه می گذارد.