چند قدم تا خیمه اسرائیل
سردار سلامی: “امروز اسرائیلی‌ها کنار مرزهای خیالی‌شان لهجه‌های مختلفی را می‌شنوند.”
غرب و عوامل نفوذی‌اش با تمام قدرت به دنبال ایجاد بحران اقتصادی و امنیتی در ایران هستند، چرا که نیروهای اسلام به پشت خیمه معاویه رسیده‌اند.