رضارحمانی(۵۲) فرهاد دژپسند(۵۶) محمد شریعتمداری(۵۸) و محمد اسلامی(۶۲) وزرای پیشنهادی و سن وسال دار روحانی به مجلس می‌باشند.
آقای رئیس جمهور این شعارم مثل الباقی شعارهای انتخاباتی یادتون رفته؟