هشدار مراجع، سکوت مسئولین

پس از آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی، آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز به انتقاد از وضعیت بد اقتصاد و عدم مدیریت صحیح دولت پرداختند.
ولی ظاهرا مسئولین دولت نه عزمی برای حل مشکلات دارند و نه حاضرند به میان مردم بیایند و با آنها گفتگو کنند