هزینه‌ای که کم نیست!
سلیمی(نماینده مجلس): دولت روحانی بیشترین تعداد شکایت از نمایندگان مجلس و منتقدان را نسبت به دولت‌های گذشته داشته است.
روحانی (۱۱/۹/۹۶): دولت‌رو بیشتر نقد کنید، راحت‌تر هست، هزینش کمتره!