? فیلم | هزار بار شدم غافل از تو، دیدم باز / فزونی کرمت سوی این حرم، کِشدم

نماهنگی زیبا در وصف امام رضا علیه‌السلام