آیت الله بهجت(ره):

هرکس عادت به تاخیر نماز ها کرده است، خود را برای تاخیر در همه امور زندگی آماده کند.

تاخیر در ازدواج،
تاخیر در اشتغال،
تاخیر درتولد اولاد،
تاخیر در سلامتی و عافیت.