منفعت‌طلبی و فساد اقتصادی
هنگامی که ارزش‌هایی چون صداقت، درستی و عدالت به منفعت‌طلبی و پول اندوزیِ به هر قیمت، تغییر کند؛ رانت، رشوه، کلاهبرداری، اختلاس و در یک کلام فساد، در تمام سطوح جامعه فراگیر می‌شود.