مرز بین شرافت و بی شرفی

چقدر فاصله است میان این دو نفر. شهرام جزایری برای فرار از کشور خود را افغانستانی جا میزند و شهید مصطفی صدرزاده برای مبارزه با داعش و حفاظت از کشور و ناموسش خود را یک افغانستانی جا می‌زند و دست آخر تاسوعای ۹۴ در سوریه به شهادت می‌رسد . مرز بین شرافت و بی شرفی همین تصویر است