قابل توجه اونایی که میگن این شیعه های عراق، همون عراقی هایی نیستن که با صدام و علیه ما میجنگیدن؟!

خیر اونا کسانی ان که خودشون هم توسط صدام قتل عام میشدن