موشک هامون که هیچی؛دیگه پهپاد می فرستیم که مواضع دشمنامون رو هزار کیلومتر اون ورتر در محل بمباران کنه
چون ساخت این ها دست انقلابی هاست
ولی لیبرال های جمهوری اسلامی؛هنوز نتونستن یه خودروی درست حسابی غیرمونتاژ داخلی تولید کنن