روز کوروش یا روز ماهی‌گیری اسرائیلی‌ها!؟
روز دروغین کوروش چیزی جز بهانه‌ای برای عوامل رژیم صهیونیستی در فضای مجازی در جهت لاپوشانی جنایت‌های این رژیم به اسم «صلح» و «دوستی» نیست!