رهبرانقلاب: بارها به مسئولین گفته ام این عقب نشینی حدّیقف ندارد

شما یک سنگر عقب می نشینید باز فشارها برای عقب نشینی در موضوع دیگر ادامه می یابد
#ویژه_پرونده_FATF
و باز هم تجربه دیگر مسئولین تکرار شد…

«دریافت فایل»