خیر دنیا و آخرت در دو چیز است
مرحوم آیت الله مجتهدی

«دریافت فایل»