فتنه‌های دوست داشتنی!

خدا در آخرالزمان با مدیران و علمای نالایق، مدعی و خودخواه چه می‌کند؟!

شرحی بر دعای افتتاح
استاد پناهیان