حاج آقا مجتبی تهرانی(ره):
حضور قلب در نماز یعنی بدانیم در برابر چه کسی به مدح و ثنا می‌پردازیم!
همین‌که بدانیم در برابر که ایستاده‌ایم، مرحله اول حضور قلب در نماز است.