امام علی عليه السلام:

كسى كه كارهاى نيكى از خود بر جاى نهاده كه سرمشق ديگران قرار مى گيرند، هرگز نمرده است
بحارالأنوار جلد ۲ صفحه ۲۴