تربیت عشقی!

همه کار ها را کردم، بچه‌ام خوب تربیت نشده، مشکل کجاست؟

#تربیت_فرزند