بیکاری؛ نتیجه‌ تحریم‌ها یا سوءمدیریت
ربیعی(وزیرکار):دراثر اعمال تحریم‌های تازه یک میلیون شغل در ایران تعطیل می‌شود.
آقای وزیر شما باید چاره‌ای بیندیشید نه این‌که به مردم حس ناامیدی القاء کنید.