امام باقر علیه السلام میفرمایند :

به شیعیان ما امر کنید که به زیارت امام حسین علیه السلام بروند زیرا رزق را زیاد و عمر را طولانی و بدی ها را دفع میکند.

کامل الزیارات ، ص۱۵۱
صدای گريه تان پير کرده عالم را
بيا که با تو بپوشم لباس ماتم را