بایکوت کارگردان ضد استعمار توسط میرزاملکم‌خان‌های دهه‌نود
عزت‌الله انتظامی از بزرگان سینمای ایران و ضیاءالدین دُری از کارگردان‌های ضد استعماری سینما و تلوزیون (کارگردان کیف انگلیسی و کلاه‌پهلوی) در یک روز فوت کردند.اما برای یکی تیتر درشت می‌زنند و دیگری را بایکوت می‌کنند. انگلیس دیگر نگران نباشد، اینها جای خالی میرزاملکم خان انگلیسی را به خوبی پر کرده‌اند.