جان کری: نتانیاهو از موشک فلسطینی‌ها می‌ترسید؛ دلم به حالش سوخت!