استعمار فرا نو

صحبت‌های شب گذشته استاد پناهیان پناهیان در مورد قبول FATF

تهیه شده از موسسه بیان معنوی

مدت زمان: ۳:۱۴ دقیقه | دریافت با کیفیت: { ۸ مگابایت }