استاد رائفی پور – « معجزه تربت امام حسین علیه السلام »
کلیپ تهیه شده از موسسه مصاف است

«دانلود»