آمریکا بدون لاریجانی و روحانی هیچ غلطی نمی تواند بکند…!!!